Zasady zachowania prywatności

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu jest CStudios Software House z siedzibą w Grodzisku Mazowiecki, ul. Wioślarska 2/2
 2. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem. Zbierane dane przeznaczone są do wykorzystania przez operatora. Użytkownik Witryny podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Udostępnienie niektórych z danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług portalu.
 3. W ramach udostępniania usługi CS.CRM, operator, bądź podmioty przez niego upoważnione, uprawnione są do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia wykorzystywania systemu CS.CRM i jego komponentów. Dane zgromadzone na serwerze Operatora w związku z udostępnieniem dostępu do systemu CS.CRM stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Operatora innym podmiotom. Operator oświadcza, że w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4) jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do CS.CRM i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa.
 4. Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez operatora danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach Witryny w celach informacyjnych i statystycznych.
 5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza jednocześnie likwidację konta lub uniemożliwienie korzystania z niektórych usług portalu.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
  • Poprzez pozyskiwanie ich z zewnętrznych aplikacji

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane pozyskiwane są w następujących przypadkach:
  • Podczas rejestracji użytkownika
   Podczas rejestracji za pomocą konta pocztowego, jak i konta Facebook, GMail, lub z wykorzystaniem innych systemów zewnętrznych zbierane są następujące dane:
   • imię,
   • nazwisko,
   • adres e-mail.
  • Podczas wypełniania formularza kontaktowego
   konieczne jest podanie adresu e-mail, oraz imienia i nazwiska w celu szybkiej obsługi zdarzenia. Automatycznie zapisywany jest również numer IP komputera, z którego wiadomość została wysłana. Operator zastrzega prawo do zapisania tych danych w wewnętrznym systemie zgłoszeń, oraz przekazania osobom zewnętrznym w celu poprawy zgłaszanych problemów.

3. Informacja o plikach cookies.

W celu dostosowania treści i udostępnienia niektórych funkcji Witryny wykorzystywany jest mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies). Dane te nie są jednak zestawiane z danymi osobowymi użytkowników portalu. Zakres ich stosowania opisany jest w polityce cookies.

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie sprzętowej. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. W logach serwera zapisywane mogą być następujące informacje:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwa jednostki klienckiej
  • informacje o błędach
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

5. System CSCRM

 1. W ramach aplikacji udostępniona jest podmiotom upoważnionym usługa systemu CS.CRM
 2. W ramach świadczonej usługi podmioty upoważnione mogą gromadzić i przetwarzać pozyskane przez siebie dane niezbędne do prowadzenia procesów biznesowych wspieranych przez system CS.CRM, jak i moduły dodatkowe
 3. W ramach usługi CS.CRM niektóre dane mogą być pozyskiwane z zewnętrznych systemów podmiotów upoważnionych

6. Udostępnienie danych.

 1. Operator nie udostępnia, nie sprzedaje w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych osobowych użytkowników.
 2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 5. Operator nie udostępnia dzienników zdarzeń, ani innych informacji o wykorzystaniu usług, pozwalających na identyfikację użytkowników. Podmiotom współpracującym z operatorem udostępnieniu podlegać mogą wyłącznie zbiorcze informacje w formie zestawień statystycznych.
  Operator przed każdą publikacją danych osobowych użytkowników na stronach portalu uzyskuje zgodę na taką publikację.