Nowoczesny Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

BIP inny niż wszystkie!

Jednym z pierwszych projektów, przy którym pracowaliśmy, był rozwój systemów BIP. Zdobyta wówczas wiedza i doświadczenie pozwoliły nam na przygotowanie autorskiego, spełniającego wymagania ustawowe systemu dla organizacji pozarządowych (NGO), szkół i uczelni, oraz małych Jednostek Administracji Publicznej (JST)

Proponowane przez nas rozwiązanie jest proste w obsłudze, a jednocześnie spełnia wszystkie wymagania prawne, oraz korzysta z najnowocześniejszych technologii informatycznych. Pozwala też na pełną integrację ze stroną internetową organizacji

Oferowany przez nas system oparty jest na rozwijanej przez nas platformie CSPortal. Stanowi część modułów tej uniwersalnej platformy aplikacyjnej i systemu zarządzania treścią stron internetowych (CMS). Wdrożenie BIP możliwe jest jedynie w ramach wdrożenia systemu CSPortal z modułem dziennika zmian treści.

Czytaj więcej...

Do stworzenia strony podmiotowej BIP zobowiązane zostały m.in.:

 • organy władzy publicznej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 • związki zawodowe i ich organizacje
 • szkoły i uczelnie
 • partie polityczne
 • oraz wiele innych instytucji państwowych lub podmiotów wykonujących zadania publiczne.

Najważniejszymi cechami naszego systemu są:

 • Spełnienie wymogów ustawowych
 • Pełna responsywność przygotowanego serwisu BIP
 • Pełna integracja z serwisem internetowym, w tym integracja kont użytkowników i uprawnień
 • Możliwość przygotowania szablonu spełniającego normy WCAG 2.1  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. 2019 poz. 848
 • Wizualny edytor treści na stronie – szybkie wprowadzanie informacji w miejscu ich wyświetlania bez panelu administracyjnego,
 • Pełny dziennik zmian treści dostępny w formie dodatkowej warstwy na stronie, dostępny po kliknięciu w link
 • Możliwość wykorzystania modułów BIP jako treści strony WWW - koniec z dublowaniem danych i koniecznością aktualizacji treści w dwóch różnych miejscach. Treść modułu BIP umieszczana jest jako element strony, bez zbędnych w tym miejscu dodatków jak informacja o autorze, czy dziennik zmian treści.
 • Łatwy import treści z WORD i EXCEL
 • Wyspecjalizowane moduły dla ogłoszeń i przetargów
 • Proste w obsłudze moduły zamieszczania plików
 • Spełnienie wymagań RODO

pełna responsywność

Dziennik zmian treści

 

W ramach wdrożenie oferujemy:

 • Dostosowanie szablonu serwisu internetowego do wymogów BIP
 • Opracowanie struktury BIP zgodnej z potrzebami jednostki
 • Dobór i konfigurację modułów BIP
 • Import treści z starszych systemów BIP
 • Mapowani adresacji starego BIP - historyczne adresy zostaną przekierowane na nowe strony systemu
 • Opracowanie procedur bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych
 • Szkolenie pracowników z obsługi systemu
 • Szkolenie pracowników w zakresie zasad dostępu do informacji publicznej

Przykładowe realizacje: