CSMailing - Zbiorowa wysyłka wiadomości e-mail najwyższej jakości

Sprawne dotarcie z informację do partnerów biznesowych jest bezcenne w każdej firmie. Niestety sam proces profesjonalnego przygotowania informacji i jej wysyłki jest często bardzo kosztowny i czasochłonny. Dlatego właśnie powstał system CSMailing. Nigdy zbiorowa wysyłka dużych wiadomości e-mail nie była tak prosta, szybka i niezawodna!

Nasz produkt produkt ma na celu znaczne usprawnienie wymiany informacji małych i średnich organizacji z partnerami zewnętrznymi. System powstał w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb klientów i wypełnia lukę między istniejącymi na rynku prostymi systemami mailingowymi i podobnym oprogramowaniem, które nie było w stanie zaspokoić wymagań klienta, a drogimi i skomplikowanymi systemami CRM, które nie mogły być wdrożone ze względu na koszty i złożoność obsługi.

Standardowe funkcje obsługi poczty w Microsoft .NET lub Mono są dla Ciebie niewystarczające? Potrzebujesz z poziomu aplikacji wysłać wieloelementową wiadomość HTML z ukrytymi załącznikami?
Zakup naszą bibliotekę CStudios e-Mail Library i korzystaj ze wszystkich funkcji najbardziej zaawansowanych klientów pocztowych zamkniętych w przyjaznej do implementacji strukturze klas!

Czytaj całość...

Co wyróżnia system na rynku?

Opracowując system uwzględnialiśmy wymagania i oczekiwania naszych Klientów. Powstał dzięki temu system o bardzo szerokiej funkcjonalności, zaspokajający potrzeby firm z różnych branż. Podstawowymi cechami systemu są:

Całkowita personalizacja wysyłanych wiadomości seryjnych

system umożliwia nie tylko personalizacje głównych pól systemowych, takich jak dane o odbiorcy, adres e-mail. Daje on możliwość wstawiania dowolnych pól istniejących w wybranym źródle danych zarówno w nagłówku jak i w tytule i treści wiadomości. Dzięki temu każdy wysłany e-mail ma bardzo osobisty charakter. Dodatkowo system umożliwia ręczną modyfikację każdej wiadomości przed wysłaniem. Pozwala to niejednokrotnie uniknąć błędów związanych z niedoskonałością wykorzystywanych źródeł danych.

Pełna transparentność

system jest w pełni niewidoczny dla odbiorców. Wiadomości wysyłane są z kont pocztowych zdefiniowanych przez użytkownika. Konta pocztowe mogą być obsługiwane w domenie klienta. Mogą być wykorzystywane także konta osobiste pracowników. Pomaga to także w ominięciu systemów antyspamowych.

Import danych

system działa w oparciu o zewnętrzne bazy danych zapisanych w formie plików Excel, wizytówek vcard (programy pocztowe) i plików CSV. Umożliwia także import danych z wielu systemów bazodanowych obsługujących ODBC lub OLE DB. Dzięki temu można zintegrować go niemalże z dowolnym źródłem danych, począwszy od plików z listami w małych firmach po skomplikowane systemy CRM.

Szybkość działania

większości małych i średnich organizacji nie posiada własnych serwerów pocztowych. Dzierżawi je od różnych providerów. Dlatego przy wysyłaniu dużej ilości wiadomości e-mail wąskim gardłem jest połączenie miedzy komputerami w firmie klienta, a serwerem pocztowym. Występują tam niejednokrotnie problemy z połączeniem, które powodują jego zerwanie i przerwanie wysyłki lub utrudniają dostęp innym pracownikom w firmie do internetu. Dzięki przyjętej architekturze systemu problem ten został praktycznie rozwiązany. Największy ruch odbywa się pomiędzy serwerem aplikacji u zewnętrznego providera i położonym u niego serwerem pocztowym. To dzięki temu system działa z bardzo wysoką sprawnością.

Prostota obsługi

wysyłka nawet najbardziej zaawansowanego mailingu zamknięta jest w czterech krokach.

 1. Wybór konta pocztowego i ustawień wysyłki
 2. Wczytanie źródła danych
 3. Przygotowanie treści
 4. Wysłanie wiadomości.

Cały proces jest dużo prostszy od definiowania korespondencji seryjne w oprogramowaniu biurowym. Dzięki temu każdy pracownik w firmie będzie wiedział, jak korzystać z systemu.

Korekta bazy adresowej

Użytkownik ma możliwość poprawienia bazy adresowej z poziomu systemu bez konieczności zmiany danych źródłowych. System umożliwia adresowanie wiadomości do pojedynczych odbiorców. Wykrywa także błędy w adresach e-mail, podwójne adresy, błędnie zapisane dane. W ramach możliwości błędy są automatycznie poprawiane.

Czytelność wiadomości

wiadomość e-mail definiowana jest w edytorze, który pilnuje zgodności z zapisem w XHTML. Daje to pewność, że wiadomość zostanie odczytana przez większości klientów pocztowych. Dodatkowo istnieje możliwość stworzenia tekstowej wersji wiadomości (bez znaczników HTML). Będzie ona wyświetlana klientom pocztowym nieobsługującym HTML.

Potwierdzenia wiadomości

system umożliwia wprowadzenie zwrotnego adresu e-mail. Na adres ten wysyłane będą zwroty wiadomości jak i raporty o przeczytaniu wiadomości. Każda wiadomość ma nadawany unikalny numer identyfikacyjny GUID (Global Unique Identifier). Daje to możliwość odnalezienia wysyłanej wiadomości po komunikatach systemowych z innych serwerów.

Wielkość wiadomości

system umożliwia wysyłanie załączników do 8MB. Dzięki tej funkcji możemy wysyłać nie tylko tekst, ale także ukryte obrazki, pliki dokumentów PDF czy Word, itp. Bez konieczności doczytywania ich przez klientów z serwera. System umożliwia także ukrycie obrazków zawartych w treści wiadomości.

Powyższe funkcje pozwoliły na pełne osiągnięcie efektu oczekiwanego przez klienta i sprawiły, że system rozwiązuje niedoskonałości istniejące w innych systemach tej klasy.

Wdrożenie systemu

System udostępniany jest w następujących wersjach:

 1. Aplikacja dzierżawiona zainstalowana na serwerach CStudios.
  System zainstalowany jest na serwerze CStudios i udostępniany jest za pośrednictwem internetu. Dzięki temu nie muszą Państwo inwestować w nowe serwery i poświęcać czas na instalację aplikacji. System umożliwia współpracę z dowolnym serwerem pocztowym.
  W zależności od państwa oczekiwań przyjmujemy jedną z dwóch form rozliczeń:
  • Za wysłanie wiadomości – Rozliczenia oparte są na ilości wysłanych wiadomości e-mail.
  • Stały abonament miesięczny – Ponoszą państwo stałe koszty niezależnie od ilości wysłanych wiadomości.
 2. Instancja instalowana na serwerze klienta.
  Istnieje możliwość instalacji systemu na serwerze klienta i integracja z serwerem poczty i innym oprogramowaniem wewnątrz firmy. Mogą wówczas Państwo wykorzystywać system bez żadnych ograniczeń i dodatkowych opłat.
 3. Moduł naszego autorskiego systemu CRM w pełni zintegorwny z bazą partnerów biznesowych